نیم ساعت قبل از شروع اجرا در محل حضور داشته باشید.

سکوت کامل ؛ وقتی سازی نواخته می شوند یعنی کسی درحال حرف زدن به زبان موسیقی است

و برازنده نیست در میان صحبت کسی شما نیز صحبت کنید.گذشته از ساز ونوازنده بدانید که در سکوت کامل است که لایه های پیچیده ی موسیقی شنیده و درک می شود و در سکوت کامل می توان به اعماق معنای آن نفوذ کرد.

تا انتهای قطعه نشستن؛ فرقی نمی کند در کنسرت باشید یا در خانه کسی برایتان ساز بزند بسیار محرمانه است که در حین شنیدن موسیقی تا جای ممکن بلند نشوید و حرکات نامعقول انجام ندهید که به نوازنده حس بی توجهی القا نشود.

فیلم برداری و عکاسی ؛در صورتی که پیش ازنواختن اجازه نگرفتید فیلمبرداری و عکسبرداری کار غیراخلاقی است.

خوردنو آشامیدن ؛هنگامی که کسی برای شما ساز می زند فقط با اشتیاق به موسیقی گوش دهید برای خوردن و آشامیدن همیشه وقت هست.

نوع پوشش ؛بهتر است لباس هماهنگ با نوع کنسرت بپوشید برای مثال برای شرکت در یک کنسرت کلاسیک بهتر است لباس رسمی بپوشید.

زهرا امینی نوازنده مدرس گیتار

مرکز درجه یک فراهنگ